Harmonogram
wycieczek

PROGRAMY, PROJEKTY, KAMPANIE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Postać Małego Misia – maskotka – pełni rolę przewodnika po świecie literatury . Przedszkolaki przez cały rok wykonują 8 modułów o różnej tematyce. Projekt realizuje kierunki polityki MEN w roku szkolnym 2019/2020, jak również rozwija współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

„Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego celem jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. Przedszkolaki w każdym miesiącu wykonują 2 zadania do których włączają rodziców, dziadków, środowisko lokalne oraz zespołu ludowe. Projekt poprzez wykonywane zadania i wymianę doświadczeń integruje wiele placówek z Polski i Kresów.

Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie wiedzę Ciebie, Ty zobacz mnie” ma ona na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Poprzez zajęcia i filmy edukacyjne dzieci zapoznają się z pojęciem i sposobami pomocy ludziom z niepełnosprawnością wzrokową. 

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Zapraszamy

Kontakt

94 316-12-21

przedszkole.swieszyno@gmail.com
Świeszyno 45a,
76-024 Świeszyno

Skip to content