Przedszkole gminne
w Świeszynie

Kadra pedagogiczna

Dyrektor :

mgr Sylwia Pazera- nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog

Nauczycielki:

mgr Agnieszka Żmuda- nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

mgr Marzena Piejko- nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

mgr Magdalena Jaworska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, i. angielskieg

Terminy konsultacji i godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023-2024

Godziny dostępności nauczycieli/specjalistów w Przedszkolu Gminnym  w Świeszynie

mgr Sylwia Pazera- pedagog

wtorek 9.00-10.00

mgr Agnieszka Żmuda-nauczyciel , logopeda

wtorek 6.30-7.30

mgr Marzena Piejko-nauczyciel, pedagog specjalny

poniedziałek 9.00-10.00

mgr Magdalena Jaworska nauczyciel

środa 6.30-7.30

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI TRZYLETNICH I CZTEROLETNICH

w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie

Czas od – do

Aktywność dzieci

6.30 – 8.10

Schodzenie się dzieci. Swobodna zabawa służąca realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi, kontakty z rodzicami.

8.10 – 8.30

Czynności porządkowe. Zabawa ruchowa.

8.30 – 8.45

Czynności higieniczno – samoobsługowe, praca dyżurnych. Utrwalanie znajomości wierszy i piosenek.

8.45 – 9.00

I śniadanie.

9.00 – 9.20

Czynności higieniczno – samoobsługowe, mycie zębów.

9.20 – 9.35

Zajęcia edukacyjne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i w oparciu o obszary podstawy programowej.

9.35 – 10.30

Zabawy dowolne wspomagające całościowy rozwój dziecka.

10.30 – 10.40

II śniadanie.

10.40 – 11.30

Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

11.30 – 11.45

Czynności higieniczno-samoobsługowe.

11.45 – 12.00

Obiad.

12.00 – 13.30

Odpoczynek – czytanie bajek, słuchanie muzyki, praca indywidualna z dziećmi czteroletnimi.

13.30 – 14.15

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokowo – ruchową, utrwalanie znajomości wierszy i piosenek.

14.15 – 14.30

Zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy w kole. Czynności higieniczno – samoobsługowe.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 16.00

Aktywność dzieci w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, omówienie wydarzeń dnia. Zajęcia indywidualne z dziećmi. Rozmowy z rodzicami. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.